Blog Post

09
CZE
2013

Relacja: Seminarium ?Samorząd terytorialny kontra społeczeństwo obywatelskie? Problemy z partycypacją.?

15 maja br. Instytut Aktywności Społecznej zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim seminarium pt. ?Samorząd terytorialny kontra społeczeństwo obywatelskie? Problemy z partycypacją.? W seminarium wzięli udział: prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch ? członek Rady Polityki Pieniężnej, Marcin Święcicki ? poseł na Sejm RP i były prezydent m. st. Warszawy, Sylwester Sokolnicki ? burmistrz Serocka, Zbigniew Piotrowski ? burmistrz Miasta i Gminy Radzymin oraz dr Sebastian Kozłowski z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Moderatorem dyskusji była prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek z WDiNP UW, która otworzyła dyskusję krótkim rysem historycznym samorządu terytorialnego w Polsce.

Następnie padły dwa ważne pytania: czym tak naprawdę są elity samorządowe i jakie pełnią role oraz czy tak naprawdę doszliśmy już do etapu, gdzie partykularyzmy lokalne odgrywają większą rolę niż współpraca międzysamorządowa?

Samorząd w rzeczy samej jest delegacją społeczności, która posłała na służbę burmistrza czy wójta ? zaczął Zbigniew Piotrowski. Następnie dodał, iż podjął się pracy w samorządzie dopiero wtedy kiedy ustanowiono bezpośrednie wybory.

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch rozpoczęła swoją wypowiedź od zwrócenia uwagi na problemy finansowe samorządu. Słuchaczom została zaprezentowana tabela przedstawiającą etapy rozwoju samorządu terytorialnego począwszy od 1999r. Podkreśliła również, że od 2009r. samorząd ma duże trudności z zaspokojeniem swoich potrzeb i budżetów, poprzez stopniowe popadanie w długi.

Marcin Święcicki, poseł na Sejm RP i były prezydent m.st. Warszawy, wrócił do pierwszych lat tuż po transformacji, kiedy w Polsce samorząd terytorialny dopiero raczkował. Pojechaliśmy wtedy na Litwę do Wilna, ? mówił poseł Święcicki. ? żeby zobaczyć jak tam funkcjonuje samorząd, ponieważ Polska, w stosunku do innych poradzieckich państw, przeszła zmianę najbardziej radykalną. Należy zwrócić uwagę, że na Litwie pieniądze dla samorządów pochodziły z centrali. Rząd samorządowi przydzielał określoną sumę, która była ściśle rozpartycypowana. Samorząd nie mógł sam decydować o tym, na co wyda otrzymane pieniądze, co skutecznie go ograniczało.

Dr Sebastian Kozłowski zwrócił uwagę na to, że w ustawie zostało zapisane, że gmina z mocy prawa jest wspólnotą. Wspólnota, mówił dr Kozłowski, jest wytwarzana naturalnie ? albo istnieje albo nie. Jeśli mamy ludzi i terytorium to mamy do czynienia z gminą.

Otwierając drugą część dyskusji, prof. Itrich-Drabarek zapytała prelegentów o bariery i problemy są związane z partycypacją na poziomie lokalnym

Poproszony o zabranie głosu burmistrz Piotrowski zwrócił uwagę na to, że jeśli do pokoleń jesteśmy zaangażowani w życie społeczne, to zupełnie inaczej definiujemy wspólnotę i ojczyznę. Jeśli chcemy coś wnieść do ojczyzny, to wszystko właściwie zaczyna się od działalności społecznej. Jeżeli zapomnimy o swojej przeszłości, to znak, że chcemy zacząć od nowa, a zaczynanie od nowa w każdym kolejnym pokoleniu jest niewykonalne.

Mówiąc o działalności społecznej, zaczął poseł Święcicki, należy zwrócić też uwagę na bariery, które w tej działalności przeszkadzają. Na samym wstępie należy pochylić się nad barierą mentalną, która chyba jest największym problemem dla ludzi (…). Druga w kolejności jest bariera biurokratyczna, o którą rozbija się wiele cennych pomysłów i inicjatyw.

Zdaniem burmistrza Sokolnickiego w każdym społeczeństwie są jednostki zarówno aktywne jak i bierne. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywają organy wykonawcze i wszelkie instytucje zachęcające do aktywności społecznej.

Dr Kozłowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na partycypację w formie konsultacji społecznych. Samorząd zwykle ma interes w tym, żeby zapytać mieszkańców co sądzą o jego pomysłach. Często jednak bywa tak, że decyzja już jest dawno podjęta.

Pełna relacja pełna relacja z seminarium zostanie opublikowana  w najbliższym numerze ?zamIASt?.

Autor: Dagmara Woś

O autorze
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorant na WDiNP UW. Pracuje w jednostce organizacyjnej samorządu województwa. W Instytucie Aktywności Społecznej sprawuje funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Dodaj komentarz

*

captcha *